วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

alpha-amylase for starch เอนไซม์อะไมเลส ราคา 230 บาท จากญี่ปุ่น

The alpha amylase enzyme are hydrolyzed glycoside bonds within the polymer molecules line of starch and glycogen to the alpha 1-4 position random molecules of starch and glycogen was hydrolyzed to sugars such as maltose and glucose (glucose) rapidly alpha - amylase enzyme . Commonly found in the digestive system (digestive system) of humans and animals, as in saliva and digestive juices from the pancreas.


แอลฟา-อะไมเลส (alpha-amylase) เอนไซม์
ราคา 230  บาท/kgแอลฟาอะไมเลส เป็นตัวแป้ง hydrolyzing เอนไซม์แอลฟาอะไมเลสที่สามารถทนความร้อนสูงและมีเสถียรภาพค่า pH ที่ได้มาจากสายพันธุ์ปรับปรุงพันธุกรรมของเชื้อ Bacillus licheniformis ที่ใช้สำหรับการ liquification ของแป้งให้เป็นน้ำตาล

ติดสอบถามรายละเอียด : 
คุณมานพ 099-351-6998
E-mail : manop.service@gmail.com
คาร์โบไฮเดรตเป็นหนึ่งในสามกลุ่มอาหารที่สำคัญที่จำเป็นสำหรับการโภชนาการที่เหมาะสม starch alpha-amylase  อะไมเลสเอนไซม์  เป็นเอนไซม์ที่จำเป็นในการย่อยคาร์โบไฮเดรต


คาร์โบไฮเดรตในอาหารที่เป็นแหล่งที่สำคัญและเป็นแหล่งพลังงานสำหรับร่างกาย. Starch แป้ง หมายถึง คาร์โบไฮเดรตที่พบในพืช (เมล็ด) ผักและผลไม้เป็นแหล่งที่มาของแป้งและ ถูกย่อยเป็นน้ำตาล หรือ กลูโคส.   คาร์โบไฮเดรต  ที่มีอยู่ในปริมาณที่น้อยในอาหาร แต่แหล่งที่มาของ น้ำตาลและแป้ง

Sugars ;  granulated sugar, maple sugar, honey, molasses, น้ำตาลทรายน้ำตาลเมเปิ้ลน้ำผึ้งและกากน้ำตาล.
Simple sugars ;  fructose, fruit sugar, ฟรุกโตส และ น้ำตาลผลไม้
Double sugars  ; sugar cane, sugar beet, maltose or malt sugar, lactose or milk sugar. All ripe fruits and vegetables contain some natural sugars.  น้ำตาลหัวผักกาด, มอลโตส หรือ มอลต์น้ำตาล  แลคโตส  หรือน้ำตาลนม ผลไม้และผักสุกมีน้ำตาลธรรมชาติบางอย่าง
Starches ;    rice, wheat and potatoes, ข้าวข้าวสาลีและมันฝรั่ง

คาร์โบไฮเดรตอาจจะเก็บไว้ในร่างกายเราในลักษระเป็นไกลโคเจน  glycogen  สำหรับใช้ในอนาคต หากพวกเขาจะรับประทานในปริมาณที่มากเกินไป   ร่างกายเปลี่ยนแปลงพวกเขาเป็นไขมันและเก็บไว้ในรูปไขมัน หากคาร์โบไฮเดรตไม่แตกก่อนที่จะย่อย   จะถูกดูดซึมแล้วผลกระทบด้านสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น